Smluvní podmínky

1. Rezervace pobytu
Rezervace jsou přijímány: internetovým formulářem nebo telefonicky, e-mailem nebo SMS zákazník obdrží potvrzení rezervace a dispozici k zaplacení zálohy.

2. Způsob platby
Po potvrzení rezervace požadujeme zaplacení zálohy v dohodnuté výši. Záloha je splatná do 5 dnů od potvrzení rezervace. Po přijetí zálohy zašleme e-mailem nebo SMS potvrzení o převzetí.

3. Storno podmínky

close

14 dní před poskytnutím první služby
(50% z ceny objednaných služeb)

close

7 dní před poskytnutím první služby
(70% z ceny objednaných služeb)

close

3 dny před poskytnutím první služby
(100% z ceny objednaných služeb)

4. Zrušení rezervace
Rezervaci lze zrušit pouze písemnou formou e-mailem
nebo SMS na tel. +420 777 701 501.

5. Reklamace
Zákazník je povinen své požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen upozornit na závady bez zbytečného odkladu přímo u poskytovatele služeb tak, aby mohly být řešeny na místě. Pokud to není možné, sepíše zákazník písemnou reklamaci. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu škody, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

ThemeBox

AIT-Themes icon Themeforest icon Twitter icon Facebook icon YouTube icon
Our Portfolio
open/close
Colors Settings
Background images
Font
Homepage Options
Hotel Version Sport Center Version
Our WordPress Themes